تبلیغات
پرنس های سیگاکو - تو صیف قسمت
تو صیف قسمت

الان قسمت دومی رو می گذارم و کمی بعد قسمت اولی رو می گذارم (اون قسمت هایی که در نظر سنجی گفتم )چون باید قسمت اولی رو ترجمه کنم تا توصیفش دقیق بشه از طرف دیگه ای هم خیلی کار دارم هشتمی ها احتمالا من را درک کنند هنوز هیچی نشده کلیییییییییییییییییییییییی تکلیف بهمون دادن که باید انجامش بدم ببخشید الان نمی تونم عکس بگذارم به جاش شنبه یا یکشنبه عکس هاشو می گذارم حالا برای خوندن توصیفش برید به ادامه مطلب.

هریک نفر باید یک نفر دیگه رو برای هم گروهی خودش انتخاب می کرد به زودی گروه ها تشکیل شد.قرار بود برای تقویت توانایی های روحی یه مسابقه بین یک به یک بین افراد گروه تشکیل بشه بعد اعلام کردند که حالا باید هم گرهی ها باهم مسابقه بدند و هرکسی که به بازنده شود ازکمپ اخراج میشه  ایجی و اویشی -شیشیدو و اوتوری-اوشیتاری و یوشی-نیو و یاگیو اولین گروه هایی بودند که باید بازی می کردند.


نام قسمت:آتش دوستانه

 ازاین تصمیمی که گرفته شده بود همه حیرت کرده بودند.

فوجی:من فکرنمی کنم منظورش تقویت توانایی های روحی باشه .

کایدو:این خیلی مسخرس من این کارو انجام نمی دم

کسی که این خبر را اعلام کرده بود(یکی از مسئولین کمپ) بدون به توجه به کایدو به یکی دیگه از مسئولین گفت:بیا ازبازیکن هایی که از اینجا تا اینجا بودند شروع کنیم.

کایدو:گوش میدی چی میگم درازلعنتی؟؟؟؟

مسئول کمپ:راستی... تیم هایی که قبول نکنند که مسابقه بدند ازکمپ اخراج میشند.

اینویی:احتماش 0%که کسی بخواهد انصراف بده

تاکا:اگه بخواهیم ادامه بدیم...

فوجی:بایدمسابقه بدهیم

مسئول کمپ:شما باید با قانون باخت یا مساوی بازی کنید حالا وقتشه که شروع کنیم.

یه کم دورتر هوریو و تایچی بیرون محوطه که شاهد این صحنه بودند خیلی ناراحت شده بودند.

هوریو:واای حالا چی میشه ؟

خوب حالا بریم سراغ شیشیدو و اوتوری که بازی شون داشت شروع می شد.

شیشیدو درحال سرو زدن هست. اوتوری پیش خودش:واقعاقراره ما این کارو انجام بدیم؟

اوتوری: شیشیدو-سان من...

که یک دفعه شیشیدو یه ضربه ی محکم می زنه و اولین امتیاز را از اوتوری میگیره.

شیشیدو:همون جا واینستا چوتارو مسابقه شروع شده

اوتوری:شیشیدو-سان...

شیشیدو:نوبت توئه که شروع کنی بهترین سرویست رو بزن

بعد اوتوری یه نگاه به توپ انداخت توپ رو توی دستاش فشار دادبعد جدی شد و گفت:چشم

شیشیدو:زودباش

حالا میرم سراغ مسابقه بعدی که بین اوشیتاری و یوشی هست و داره شروع میشه

یوشی داشت بند کفشش رو می بست که اوشیتاری اومد

اوشیتاری:بزن بریم یوشی  اگه بازنده شدی لطفا از من ناراحت نشو

یوشی:خوشحالم که تو این فکر رو می کنی من نمی تونم تحمل کنم که تو از من متنفر باشی.

اوشیتاری:ساکت شو یوشی فکر کردی می تونی از من ببری؟

یوشی:معلومه که فکر می کنم هیچکس اینجا فکر نمیکنه که بازندس هیچ فرقی هم نمیکنه کی رقیبش باشه

اوشیتاری:حالا میبینی.. من حتما این مسابقه رو می برم

حالا میریم سراغ مسابقه ی نیو و یاگیو

یاگیو:فقط گفته باشم نیو-کون حقه هات رو من جواب نمی ده

نیو:چی داری میگی؟من هیچ وقت سعی نمی کنم تورو فریب بدم بیا مثل دوتا مرد انجامش بدیم.

یاگیو:گفتی مثل مرد؟تو فکر می کنی اونقدر احمقم که حرفی که زدی رو باور کنم؟

حالا همه ی بازی ها شروع شده بود.

هوریو هم داشت از دور نگاه می کرد.

هوریو:مثل این که می خواهند باهم مسابقه بدهند.

بعد تایچی با عجله اومد پیش هوریو.

تایچی:مثل این که اونام شروع کردند. سیگاکو...

هوریو:سیگاکو!امکان نداره بعد از اینهمه مدت آخه چرا باید اون دوتا حریف همدیگر بشن؟

بعد دوید سمت مکانی که بازی زوج طلایی بود وداشت فکر می کرد:اویشی سنپای و ایجی سمپای !باید برای بقا باهم مسابقه بدهند این خیلی زیادیه!!

تایچی :اونجان

بعد ایجی درحالی که با خوشحالی ضربه می زد با ایشی در حال بازی بود

ایجی: یاهووو پرتو کیکومارو

هوریو:این چیه؟ به نظر نمیاد ناراحت باشه

تایچی:مثل این که داره تفریح می کنه.

ایجی یه ضربه زد که به تور خورد و افتاد توی زمین خودش.

ایجی :ببخشید خراب کردم.

حالا بریم سراغ ریوما و کینتارو اون دوتا راهشون رو گم کرده بودند و برای اینکه به مسابقات دیر نرسند باید زود تر راهشون رو پیدا می کردند بنابراین با اعضای قدیمی کمپ بازی می کردند تا راه رو نشونشون بدن

ریوما یه ضربه زد که برگشت خود بعد کینتارو اومد تا ضربه رو برگشت بزنه(دبل بود)که ریوما به جاش ضربه رو برگشت زد و خورد توی صورت حریف و بعد حریفش مثل یار دبلش افتاد روی زمین و ریوما و کینتارو بردند.

کینتارو:عجب ضربه ی سریعی زدی کوشیمایه(کوشیمایه یعنی غول)

بعد ریوما رفت بالای سر حریفش که رو زمین افتاده بود

ریوما:قولی که دادی یادت نرفته که؟بهم بگو بخش یک کجاست؟

ولی اون هیچ جوابی نداد.

کینتارو:من فکر می کنم اون حتی اگه خوشم بخواهد نمی تونه بهت بگه (چون ریوما له لوردش کرده بود)

بعد همون موقع چندتا دیگه از اعضای قدیمی کمپ اومدن داخل زمین

کینتارو:مثل این که کلی رقیب برای خودمون پیدا کردیم کوشیمایه.

حالا میریم سراغ زوج طلایی سیگاکو.

ایجی هنوز هم با خوشحالی در حال بازی کردند بود.

تزکا:می خوای چیکار کنی اویشی؟

اویشی بر عکس ایجی با چشمانی ناراحت داشت به بازی ادامه می داد بعد ایجی تعادلش رو از دست داد و یه ضربه ی آروم زد

ایجی:ببخشید بازم خراب کردم.

بعد اویشی تصمیم خودش رو گرفت و یه ضربه ی محکم تو زمین ایجی زد

ایجی اول خیلی تعجب کرد اما بعد دوباره گفت :بد نبود من از تو نمی بازم.

اویشی:بسه دیگه ایجی تا کی می خوای این نمایش رو ادامه بدی؟

ایجی: چی داری می گی؟ کدوم نمایش؟

کایدو ومومو:که این طور پس ایجی امدا داره ضعیف بازی می کنه!

ایجی:چی تو می دونستی؟

اویشی: آره

ایجی: ببخشید می دونستم نمی تونم چیزی رو از تو پنهان کنم

اویشی:از اولین سر ویسی که زدی معلوم بود این خیلی آسون بود که بفهمم داری چه فکری می کنی

ایجی:پس ما باید چی کار کنیم اگه این مسابقه رو تموم کنیم یکی از ماحذف میشه.

اویشی:فکر کردی با مساوی کردن چیزی گیرمون میاد؟

ایجی:توهنوز نفمیدی؟ اگه یکی ازما ببازه حذف میشه وما دیگه نمی تونیم دبل بازی کنیم

اویشی:معذرت می خوام ولی من می خواهم ببرم و به کارم تو این کمپ ادامه بدم

وبعد یه ضربه زد ایجی به دونبال اون ضربه افتاد زمین اویشی فقط یه امتیاز دیگه برای برد احتیاج داشت

حالا نوبت ضربه بعدی بود که ایجی یاد چند وقت قبل افتاد ایجی و اویشی تو مکانی که همیشه با هم می رفتن اونجا بودن

ایجی :وقتی ما به کمپu-17بریم دیگه نمی تونیم دبل بازی کنیم و این آخرین بازی دبل ما خواهد بود

اویشی: ایجی ناراحت نباش ماحتی اگه با هم بازی نکنیم باز هم زوج طلایی هستیم چیزی هیچ وقت عوض نمیشه

بعد راکت هاشون رو روی هم آوردند و شکل قلبش کردند

ایجی یه ضربه ی محکم زد ویه امتیاز از اویشی گرفت

ایجی :مهم نیست چه اتفاقی بیوفته حتی اگه ما در مقابل هم قرار بگیریم باز هم زوج طلایی هستم

اویشی:اآره این معنای واقیه...

هردو باهم:زوج طلایی بودن است

وبعد هردو جدی به ادامه بازی پرداختند

در بازی اوشیتاری و یوشی یوشی برد

ودر بازی شیشیدو و اوتوری اوتوری برد

واز بازی نیو و یاگیو یاگیو برد

حالا دوباره بازی ایجی و اویشی

ایجی پرید بالا تا آخرین ضربه را بزنه

ایجی تو فکرش:همه چی تموم شد اویشی

اویشی توفکرش:اما حتی اگه ازهم جدا هم بشیم بازم

هردوتوفکرشون:زوج طلایی هستیم

بازی تموم شد و برنده بازی ایجی شد

ایجی:اویشی راکتتو بینداز من باهاش نماینده خوبی تو کمپu17میشم و اویشی را کتشو به طرف ایجی پرت کرد و ایجی گرفت

اما هنووووز ریوما وکینتارو نتونسته بودند بخش 1 رو پیداکنند(هههههههه)

 

ببخشید که آخرش خیییییییییییییییلییی خلا صه شد چون قراره مهمون بیاد برامون ومن وقت نداشتم انشاا.. به زودی قسمت دومی هم می زارم لطفا نظر ها زیاد باشه خیلیییییییییییییییییی زحمت کشیدم احتمال داره شنبه هم یه پست بزارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات: توصیف قسمت ،
[ پنجشنبه 2 مهر 1394 ] [ 06:30 ب.ظ ] [ می ساکو ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب